Under våra 68 år i branschen har vi hunnit genomföra många spännande projekt. Nedan listar vi några av dem som vi är extra stolta över.

2021 Markentreprenad vid nya anstalten Härnösand, PEAB Sverige AB 

2021 Utbyggnad av Deponiyta Kullarmark, Härnösand Energi & Miljö AB

2021 Grundläggning och markplanering för utbyggnad av Härnösands gamla sjukhus, underentreprenör till JASAB.

2020-2021 Utbyggnad av HEMABs biogasanläggning Älandsbro, Härnösand Energi & Miljö AB

2020-2021 Kabelförläggning, Vindkraftpark Hästkullen, VTG/ Mainline. 

2020 Grundläggning/ny dagvattenhantering, Bionorr Härnösand, NCC Industry

2020 Markarbeten för nya Systembolaget, Västra Kyrkogatan Härnösand, Westerlinds

2020 Grundläggning för tillbyggnad Allstar Örnsköldsvik, Nyfosa AB

2019 – 2021 Vindkraftpark (Modul 3 och 6) Viksjö, Nysäter Wind Farm, Nordex Sverige AB

2019 – 2020 Grundläggning för om-och nybyggnad Skönsmons skola Sundsvall, Nåiden AB  

2019-2020 Ny kolfilteranläggning, Vattenverket Härnösand, HEMAB

2019 Nytt utskov Laxsjön, Västernorrland, Ellextre Entreprenad

2019 – 2020 GC-bana och renovering av Trädgårdsgatan, Härnösands Kommun 

2018- 2019 Timmerplan Torsboda, SCA, på uppdrag av NCC Industry.

2018-2019 Kabelförläggning, ramavtal, Härnösand Energi & Miljö 

2019 – 2020 Grundläggning och VA, Kv Muraren Härnösand, HSB / Ellextre

2019 Stödbank Husådammen, Husum, åt Metsä Board

2018-2019 Grundläggning och VA för kedjehus Högåsvillorna, Vemdalen, åt Westerlinds

2018-2019 Brytning av väg, kranplaner, med mera i vindkraftparkerna Nylandsberget och Kråktorpet, åt Veidekke

2018 Grundläggning för nya lokaler för Sjölunds VVS, Härnösand

2017-2018 Grundläggning för nybyggnation av flerbostadshus Bryggaren Strand, Härnösand, Westerlinds 

2017-2018 Utbyggnad vattenreningsverket i Henriksdal, Stockholm, YIT / Leminäkinen 

2017-2018 Grundläggning för utbyggnad, HEMABs huvudkontor Ådalsvägen, Härnösand

2017-2018 Grundläggning och VA-anläggning Solbacksvillorna, Härnösand, Westerlinds

2017-2018 Gång- och cykelbana, samt VA-anläggning på Alnövägen, Sundsvalls Kommun n/ Mittsverige Vatten AB 

2017 Grundläggning för privata fastigheter i Notsand, Härnösand

2017-2018 Ny gång- och cykelbana Nattviken-Hospitalsgatan, Härnösands Kommun 

2017-2018 Grundläggning av Kvarteret 4, Norra Kajen, Sundsvall, Ellextre

2017 Anläggning av gödselbrunn, HEMAB, Älands deponianläggning Härnösand

2017 Inre hamnen, Örnsköldsvik

2017 Vägarbete, SCA BioNorr Härnösand

2017 Ny huvudvattenledning m.m. Stäket, Järfälla Kommun 

2017-2018 Utbyggnad av Engelska Skolan, grundläggning, finplanering m.m., Sundsvall, Hus och Nyproduktion (Contractor) 

2017-2018 VA-utbyggnad södra Härnön, UE till Skanska, Härnösand

2017 Älands deponin, HEMAB 

2017 Ombyggnation greener och golfbana, Härnösands Golfklubb

2017 Grundläggning för tillbyggnad av Själevads skola, Örnsköldsvik

2016-2017 Grundläggning och finplanering för nybyggnad av Mio i Birsta

2016-2017 Anläggning för nybyggnad av LSS-boende, Huli, Sundsvall

2016-2018 Grundläggning för flerbostadshus, BRF Tallstigen, Bromma

2015 Utbyggnad av industrikaj, Metsä Board, Husum

2015 Nybyggnad av väg, Mondi-Dynäs, Väja

2016-2017 Grundläggning för nybyggnad av Dollarstore, Härnösand

2015-2016 Grundläggning, trygghetsboendet Fristad, Vårsta Härnösand

2016 Schakt och grundläggning för nybyggnad av Härnösands Hästsportsarena

2016 Graninige kraftverk, nya fångdammar, bergrensning utskov.

2016 Väg åt Statkraft, Björkhöjden

2016 Kraftverksutbyggnad, nya fångdammar, bergrensning utskov, Graninge

2016-2018 Fjärrvärme, HEMAB

2016 Markjobb för utbyggnad av Midlanda flygplats, Timrå

2016 Överföringsledning, HEMAB, Äland-Norrstig

2014-2018 Projekt Helios, SCA Östrand

2014 Grundläggning, mursättning, Rosersberg

2014 Roslagsbanan, Bällsta station, Vallentuna

2014-2015 Kraftverk, Storfinnforsen, Ramsele

2013-2014 Kraftverk, Degerforsen

2013- 2014 Grundläggning för nybyggnad, Statens fastighetsverk, Hemsö fästning

2013 Industriväg och industrivattenledning, Söråker

2012 Nybyggnad Långsele skola

2012-2014 Inredning av kraftledningstunnel, Mörby

2011-2014 Bergeforsens vattenkraftverk

2010 Grundläggning för utbyggnad, Murbergsskolan Härnösand

2010 Grundläggning och finjustering utbyggnad Domkyrkan, Härnösand 

2009 Nybyggnad norra station, Resecentrum Örnsköldsvik

2008 Utbyggnad av Nya Kyrkogården, Härnösand

2008 Utbyggnad Polarbröd, Omne, Nordingrå

2007-2010 Tunnelinredning, vägarbeten, schakt och grundläggning för bro, Ådalsbanan

2007 Grundläggning för Plantagen, Umeå

2006 Ombyggnad Dannero travbana, Kramfors

2005 Nybyggnad av trädgård i klosterstil, Vårsta Diakoni, Härnösand

2002-2004 Järnvägsterrass, schakt för tunnel m.m, Botniabanan

2002-2004 Grundläggning flerbostadshus Baldershöjd, Sundsvall

2002 Grundläggning för utbyggnad Parkskolan, Örnsköldsvik

2001 Markjobb Sidjön, Mårtensro

2001 Grundläggning för nybyggnad, Läkarstation, Njurunda

2001 Utbyggnad, finplantering av den runda kyrkogården,  Ragunda

2000 Utbyggnad golfbana, Härnösands Golfklubb

1999 Schakt för Sollefteå slipservice

1998 Grundläggning för utbyggnad på Kvarteret Adjunkten, Härnösand

1998-1999 Grundläggning för sambiblioteket, Härnösand

1996 Nybyggnad Mittsverigebanan Härnösand

1994-1997 Muddring för pyloner, landfästen, södra sidan, Höga Kustenbron

1994 Vägjobb Viksjövägen 331

1993 Utbyggnad, Gålsjö Bruk

1993 Utbyggnad Landsarkivet, Härnösand

1993 Utbyggnad Lungvikssågen

1991 Schakting för nybyggnad av Länsmuseet, Härnösand

1992 Grundläggning för ombyggnad Kårhuset, Härnösand

1992 Nybyggnad, markarbete Brunnegården, Härnösand

1991 Schakt, grundläggning SCA BioNorr, Härnösand

1991 Markarbete för utbyggnad i21 Försvarsmakten, Sollefteå

1990 Grundläggning för skola och äldreboende, Graningebyn

1990 Nybyggnad kyrkogård, Rossön

1989 Grundläggning och finplanering av kyrkogård, Sollefteå

1988 Nybyggnad Bollsta folkets hus

1985 Markarbete utbyggnad T3 Försvarsmakten, Sollefteå,

1985 Utbyggnad, Sollefteå Sjukhus

1980 Grundläggning kontor, Vattenfall AB, Bispgården

1979 Markarbete, schaktning för bostadsområdet Kackela, Härnösand

1978-1979 Grundläggning för utbyggnad, Hola Folkhögskola, Prästmon

1977 Grundläggning av nuvarande Cityhotellet/ComHem-huset, Härnösand