• 1952

  Bröderna Willard, Torsten och Birger Högström startar AB Trädgårdsanläggningar i Österås, Långsele. Det var då ett renodlat trädgårdsanläggningsföretag som arbetade med spade och korp som arbetsredskap. Relativt snart inskaffades hjullastare och bandtraktorer som hjälpmedel till de egna arbetena.

 • 1955

  Nu erbjuder företaget även maskinuthyrning.

 • 1966

  Birger Högström tar över verksamheten och bedriver den från kontoret som var beläget i annexet vid bostadshuset på Rosenbäcksallén. Verkstaden låg då i Östersjäland, Älandsbro. I företaget fanns 3 st lingrävmaskiner, 1 st hyvel, 13 st bandtraktorer, 6 st baklastare och några mindre vältar.

 • 1975

  Kontor och verkstad flyttar till Industrigatan 10 i Härnösand.

 • 1984

  Staffan Skogström köper som andra generationen i familjen in sig i verksamheten och övertar ägandet av hela företaget 1991. Under hans ledning ändrades företagsnamnet till det nuvarande ”AB Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar”.

 • 1992

  Utvecklingen av en modern och bred maskinpark byggs successivt upp. Ramströms Grävmaskiner förvärvades liksom fastigheterna Ramviks fd. sågverk och Gustavsviksvarv.

 • 2003

  Årets företag i Härnösand tilldelas Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar och Staffan Skogström.

 • 2006

  Jan-Erik Skogström tar som tredje generationen över som VD i företaget.

 • 2007

  Dotterbolaget JASAB- Jan-Erik & Anders Skogström AB startas. www.jasab.se

 • 2012

  Företaget når totalt 90 anställda.

 • 2014

  Jan-Erik Skogström tilldelas pris för årets företagare i Härnösands kommun.

 • 2015

  HSTA flyttar sitt huvudkontor till gamla Hagrafs lokaler på Varvsallén 13, Murbergsviken i Härnösand.

 • 2018

  Idag har HSTA cirka 85 anställda och 50 maskiner som arbetar från Norrbotten i norr till Skåne i söder.