Beställaren Westerlinds har utsett JASAB att som totalentreprenaden uppföra ett flerbostadshus med totalt 28 bostadsrätter på Bryggvägen i Härnösand. Som markentreprenör fick HSTA uppdraget att göra grundläggningen för huset,  förbereda för pålning, och i senare skede utföra markplaneringen och plantering av växtlighet och grönytor. Bygget startade i November 2017 och planerad inflyttning är i februari 2019.

 

Januari 2019