Lemminkäinen (nuvarande YIT) fick i uppdrag att bygga ett nytt utskott för Bergeforsen Kraft AB med start 2011 och färdigställande 2014. Projektets syfte var att öka säkerheten och modernisera kraftverket som togs i drift redan 1955 . Kontraktets värde uppgick till omkring 400 miljoner kronor och omfattade bland annat avancerade anläggnings- och grundläggningsarbeten, berg-betong- och tunnelarbeten, med bland annat 60 meter lång tunnel under Ådalsbanan, 250 000 m3  dagbrottsbrytning, 450 000 m3  jordschakt och 15 000 m3  massiv armerad betong gjöts.  Projektet omfattade även temporära fångdammar, betongkonstruktioner för portarna, sprängning för svallgalleri och en järnvägstunnel som användes under hela projektet. I projektet ingick också omfattande återställning av naturen.

Som underentreprenör till Lemminkäinen hade HSTA i uppgift att utföra stora delar av anläggnings- och grundläggningsarbetena av dammarna och tunneln.

Bergeforsen Kraft AB ägs av Vattenfall AB och Eon Vattenkraft Sverige AB. Kraftverket togs i drift 1955 och producerar årligen omkring 735 gigawattimmar el. Distributionsnätet täcker Hälsingland.

 

 

Vi ber er om överseende med den dåliga bildkvaliteten. De följer inte våra höga kvalitetskrav på våra arbeten.