År 2011 invigdes Nya Ådalsbanan med nya dragningar som omfattar totalt 14 kilometer nya tunnlar och 16 järnvägsbroar. Nu ökade spårens kapacitet från de tidigare 8-9 tåg per dygn till nuvarande 50-60 tåg per dygn. Dessutom kunde godstågens vikt nu öka, och persontågen kan nu köra upp till 250 kilometer /timme.  

Härnösands Schakt- & Trädgårdsanläggning anlitades för markarbete och rörläggning som underentreprenör till Lemminkäinen (nuvarande YIT) på uppdrag av Banverket. Totalt lades cirka 10 kilometer brandvattenledningar av segjärn i tunnlarna. och samtliga tunnlar  Från HSTA var som mest 43 anställda involverade i projektet.