Referenser

 

   
     
2017-2018 Gång-och cykelväg samt VA-utbyggnad Alnön Generalentreprenad
     
2016-2018 Utbyggnad Engelskaskolan, Sundsvall Underentreprenad

 

 

   
2014-2015 Härnösands Ridsportarena  Underentreprenad
     
     
2012-2014 Mörby Kraftledningstunnel  
     
     
2014- Roslagsbanan Bällsta-station  
     
     
2013-2014 Degerforsens Kraftverk  
     
     
2013 Industriväg och Industrivattenledning i Söråker  
     
     
2011-2014 Bergeforsens Kraftverk  
     
     
2010-2014 VA-projekt Alnö Underentreprenad
     
     
  Ådalsbanan  
2007-2010 UE till Lemminkäinen Infra Oy Finland  
  Bjässholmstunneln och Kroksbergstunneln, tunnelinredning Underentreprenad
  Ulvvik VA arbeten och schakt för grundläggning bro. Generalentreprenad
     
  Härnösands Kyrkogård  
2008 Utbyggnad Generalentreprenad
     
  Länsväg 535  
2005-2007 Terrassering 2,5 mil UE till Skanska Underentreprenad
     
  Botniabanan  
2004 Järnvägsterass 1 milj m3 UE till Skanska Underentreprenad
2003 Ersättningsvägar Generalentreprenad
2003 Schakt för tunnel påslag Oden anläggning Underentreprenad
2002 Terrassering järnvägsterass. Bergschakt Generalentreprenad
     
  Ragunda kyrkogård  
2001 Finplantering Generalentreprenad
     
  Härnösands Golfklubb  
2000 Utbyggnad golfbana Generalentreprenad
     

Arbeten återkommande över tiden
Schakt för husgrundläggning, markplanering och fjärrvärmeledningar.
Underentrepenad till Skanska, Peab och Ellextre m fl.

 

Bilder från våra arbeten