Miljö & Kvalitet

Vi arbetar aktivt med miljö,kvalitet- och arbetsmiljö. 

På Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar finns en tydlig kultur och struktur om att vi arbetar säkert och uppmuntrar varandra att arbeta säkert. Vi bryr oss om varandra, och vill lära varandra hur vi jobbar för att undvika olyckor. Det finns inga genvägar till en säker arbetsplats, utan det är ett strukturellt och konsekvent arbete som ger resultat. Inför varje projekt utarbetar vi en anpassad arbetsmiljöplan som vi följer och lär oss av.

Alla ska vara trygga och må bra på jobbet, därför riktar vi våra åtgärder till alla på arbetsplatsen samtidigt som arbetsmiljöarbetet sker individanpassat. Vi följer svensk lagstiftning, men ser den som en nedersta gräns för vårt arbete. Vi är övertygade om att alla arbetsplatsolyckor kan förebyggas, och att en skadefri och hälsofrämjande arbetsplats ska komma alla våra anställda till del. Därför jobbar vi för en nollvision.    

 

Företaget arbetar både med ISO 14001 och ISO 9001 ledningssystem, detta arbete utvecklas kontinuerligt.

Nedan följer några punkter i vårt KMA-arbete

  • Förebyggande arbete av miljöolyckor och läckage av kemikalier till mark och vattendrag görs bl.a. genom spillberedskap i våra maskiner.
  • Dagligen genomförs kontroller av våra maskiner avseende läckage och säkerhet.
  • Våra maskiner körs på Biodiesel med 5% inblandning av RME.
  • Miljögodkänd hydraulolja används i de flesta maskiner.
  • Vår yrkespersonal har genomgått erforderliga utbildningar för det arbete som de bedriver, bl.a. "Arbete på Väg", "Kabelförläggning i mark/KJ41:15", "Heta Arbeten". 
  • Personal som vistas på våra arbetsplatser är utrustade med varselkläder och har gällande behörighet för respektive fordon/maskiner.
  • Våra maskiner och vår utrustning är rustade enligt gällande föreskrifter.