MILJÖ

Vi arbetar dagligen med att minska vår klimatpåverkan och för att spara på jordens resurser. Några praktiska exempel är att vi strävar efter att minimera transporter av material, vi försöker återanvända material så långt det går och att vi aldrig tomgångskör våra maskiner. Miljöolyckor genom läckage av kemikalier förebyggs bland annat med utrustning för spillberedskap i maskinerna. Våra maskiner är miljöanpassade och vid inköp beaktas bränsleåtgången och andra miljöaspekter.

För varje projekt vi utför tas en miljöplan fram för att förenkla och förtydliga miljöarbetet för vår personal. Vi är samhällsbyggare och bygger för ett hållbart samhälle för oss och för kommande generationer.

Samtliga typer av oljor, bränslen och andra kemiska medel som vi använder för våra maskiner är alla godkända av EU:s kemikaliemyndighet Echa och av Naturvårdsverket i Sverige. På våra arbetsplatser ska kemikalieförteckningar anslås med säkerhetsdatablad för de kemikalier som brukats.  Klicka på länkarna nedan för att se aktuella säkerhetsdatablad för de produkter vi använder.

Pon Cat

Diesel MK 1

Aspenbränsle

Vi arbetar med ständig förbättring av miljöarbetet genom vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Vår miljöpolicy är etablerad i hela verksamheten.

KVALITET

För oss står alltid kunden i fokus. Vi vill leverera produkter och överlämna projekt som vi kan vara lika stolta över som kunden ska vara. Det finns inga genvägar till högkvalitativa resultat. Vi kontrollerar ständigt de arbeten vi utför och följer kontrollplaner enligt plan-och bygglagen för att säkerställa att våra produkter uppfyller samtliga  kvalitetskrav. Vårt team har stor yrkeserfarenhet och har all den kunskap som krävs för de arbeten vi tar oss an. Vi utbildar kontinuerligt medarbetarna för att HSTA alltid ska ligga i framkant vad det gäller yrkeskompetens i bygg-och anläggningsbranschen.

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom vårt kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2015)

ARBETSMILJÖ

Våra medarbetare ska må bra på jobbet, komma hem från jobbet, och må bra efter jobbet. Därför gör vi allt vi kan för att förebygga arbetsmiljörisker, arbetsskador och arbetsplatsolyckor för att uppnå vår nollvision. Den enda arbetsskadan som är okej hos oss är den där fredagen är tråkigaste dagen på veckan. Medarbetarna är utbildade i arbetsmiljö och säkerhet och ska alltid rapportera arbetsmiljötillbud och risker som uppkommer ska minimeras. Vi bryr oss om varandra och hjälps åt att skapa en trygg arbetsplats och säger ifrån mot riskfyllda beteenden.

Arbetsmiljöpolicyn efterföljs på alla våra arbetsplatser.